Trident Juncture 2018

De Nederlandse krijgsmacht heeft een substantiële bijdrage geleverd aan Trident Juncture 2018 en moet, om verbeterpunten zichtbaar te maken, in internationaal verband Major Joint Operations blijven beoefenen.